Nowe arkusze pozwoleń radiowych UKE

W serwisie internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze, zawierające dane ewidencyjne, wydanych pozwoleń na używanie częstotliwości radiowych ich dysponentom. Pośród nich znalazły się te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych GSM / DCS / UMTS / LTE oraz CDMA. Z bieżącymi wykazami można zapoznać się tutaj

źródło: informacja własna