Opinia Prezesa UKE w sprawie modyfikacji umowy ramowej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w woj. świętokrzyskim

Opinia Prezesa UKE w sprawie modyfikacji umowy ramowej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w woj. świętokrzyskim. Zapraszamy do zapoznania się z wydaną w dn. 21 lutego 2017 r. opinią Prezesa UKE w sprawie zmiany „Umowy ramowej operatora Smart-Net o dostęp telekomunikacyjny do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (Umowa ramowa). Opinia dotyczy zgodności zmian wprowadzonych do Umowy ramowej operatora infrastruktury świętokrzyskiej sieci szerokopasmowej (Smart-Net sp. z o. o.) z postanowieniami decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 listopada 2011 r.
Czytaj dalej …

źródło: UKE