Nowa oferta dla dzierżawy łączy (Oferta HQA)

Nowa oferta dla dzierżawy łączy (Oferta HQA). 24 kwietnia 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE), w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie. Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 24 stycznia 2017 r. – 23 lutego 2017 r.
Dostęp do powiązanych ze sprawą dokumentów tutaj

źródło: UKE