Plus od Wąchocka do Jeleniej Góry

Prezentujemy kolejny, testowy odcinek trasy, w ramach “testu krakowskiego”, który realizowaliśmy w sierpniu. Tym razem, to droga od Wąchocka do Jeleniej Góry. Nienajlepiej wygląda jakość pokrycia wyjazdu od Wąchocka, okolic Piotrkowa Trybunalskiego oraz sąsiedztwa Bełchatowa. Natomiast najgorzej, i to mimo otrzymywania niemal na bieżąco danych z regionu – Plus pokrywa odcinek od Legnicy po Jelenią Górę, z przełomem na odcinku Złotoryja – Jelenia Góra i kulminacją na odcinku Dziwiszów – Jelenia Góra, gdzie tak źle jest tylko dlatego, że w stacji BT-33453 Dziwiszów nie ma czwartego sektora oraz LTE w żadnym z zakresów, mimo tego, że stacja była nie tak dawno modernizowana i rozbudowano ją z dwóch sektorów DCS do trzech sektorów GSM/UMTS900. Podobnie, ze względu na złożoną topografię terenu – wskazany byłby czwarty sektor w stacji Komarno, BT-33991 oraz gruntowna przebudowa logiczna i fizyczna stacji Wojcieszów, BT-33776. Dodatkowo, z tego samego powodu, czyli ogromnego deficytu dostępu do sieci w sąsiedztwie – wciąż sugerujemy czwarty sektor w stacji Krzeniów, BT-34506. Oczywiście, część trasy, to również pole pokrycia stacji Bielanka, na maszcie Orange ( BT-34736 ), gdzie Plus do dziś ma trzy sektory GSM only, zaś konkurencja cztery sektory i komplet pasm. Dla pokrycia tego trudnego topograficznie obszaru wskazana jest budowa kolejnych stacji, choć tak naprawdę – analizy jakości sygnału, który docierał do terminala na całej drodze i odległości, które pokrywały kolejne stacje Plusa wskazują, że tak naprawdę deficyt ilości stacji występuje na całym odcinku. Oczywiście, podobnie, jak w poprzednich logach, które zaprezentowaliśmy z “krakowskich testów” – wiele jakościowych uchybień wynika z tego, że nie tylko Polkomtelowi stacji brakuje, ale również z tego, że sporo stacji wciąż pracuje wyłącznie w GSM, że tzw. “modernizacje” nie uwzględniły zmian od momentu powstania stacji do dziś, co skutkuje doborem niewłaściwych azymutów, rodzajów anten, czy tilt. Ponadto, wciąż pracują stacje z niepełną ilością sektorów w standardzie i to te, co do których można się było spodziewać, że po modernizacji zostaną przebudowane. O wymieszanych technologiach na stacjach, o różnych priorytetach radiowych, które powodują problemy z jakością handover już nawet nie wspominamy. Reasumując, zarówno radiowcy, jak i osoby odpowiedzialne za rozwój sieci – powinni zrobić porządny “rachunek sumienia” i zaplanować przyszłe prace tak, aby doprowadzić do porządku to, co zostało już zrobione, a to, co będzie realizowane – było jakościowo sprawne i mądre z punktu widzenia i terminala stacjonarnego i terminala w drodze
Dane pomiarowe:
Log z trasy Wąchock – Jelenia Góra tutaj
Przebieg trasy – tutaj

Na obecnym etapie wciąż odnosimy się do jakości pokrycia sygnałem testowych punktów i tras dla sieci Plus. Obróbce poddajemy materiał, uzyskany również dla sieci Orange, który zaprezentujemy w terminie późniejszym

Z testów, z wyprawy do Krakowa i okolic opublikowaliśmy dotąd następujące materiały:
1. Jak to w tym Krakowie jest ? Ogólne konkluzje, które wyciągnęliśmy z wizyty w Krakowie i po przejechaniu tras testowych – tutaj
2. pierwsza część prezentacji z testów transmisji danych, zrealizowanych przy wykorzystaniu mobilnej wersji aplikacji speedtest.net – tutaj
3. druga część prezentacji z testów transmisji danych, zrealizowanych przy wykorzystaniu mobilnej wersji aplikacji speedtest.net – tutaj
4. trzecia część prezentacji z testów transmisji danych, zrealizowanych przy wykorzystaniu mobilnej wersji aplikacji speedtest.net – tutaj
5. prezentacja tras testowych oraz kilka dodatkowych konkluzji – tutaj
6. log dostępności sygnału i parametryzacji sieci dla sieci Plus, na trasie: Jelenia Góra – Rudniki, zrealizowany dla pasm 2G/3G only – tutaj
7. jak wygląda jakość dźwięku w sieciach każdego z operatorów przy przejechanych 1300 kilometrach testowych tras – tutaj
8. jakość sygnału sieci Plus w trybie automatycznym, na testowym odcinku od Jeleniej Góry do Częstochowy – tutaj
9. Jakość sygnału sieci Plus od Częstochowy do Krakowa – tutaj
10. Plus od Krakowa do Sandomierza – tutaj
11. Jakość sygnału Plusa od Sandomierza po Wąchock – tutaj
12. standaryzacja, a Polkomtel ( materiał powiązany z testami sieci pośrednio ) – tutaj

News powiązany z tematem pośrednio: jakość sygnału sieci Plus na testowej trasie przy granicy, na styku województw dolnośląskiego oraz lubuskiego – tutaj

źródło: informacja własna