Testy transmisji danych dla nowej stacji T-Mobile w Jeleniej Górze

Prezentujemy poniżej wyniki testów, zrealizowanych w nowouruchomionej stacji T-Mobile w Jeleniej Górze, przy ul. Sobieskiego 56/58. Testy zrealizowano dla sieci T-Mobile, na zewnątrz budynków pod stacją, na azymucie pierwszego sektora:
1. LTE1800:

2. LTE800:

3. UMTS900:

4. UMTS2100, nośna 10639:

źródło: informacja własna