Wyniki postępowania konsultacyjnego w sprawie planu 3,4-3,6 GHz

Wyniki postępowania konsultacyjnego w sprawie planu 3,4-3,6 GHz. 6 grudnia 2017 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 3400-3600 MHz (dalej „Projekt”). Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie 35 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego. W toku postępowania konsultacyjnego, do Prezesa UKE wpłynęło jedno stanowisko, złożone przez T-Mobile Polska S.A.
Ogłoszenie wyników konsultacji
Stanowisko T-Mobile

źródło: UKE