Aktualizacja bazy wydanych pozwoleń radiowych UKE

W serwisie internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze, z danymi zawierającymi informacje o wydanych pozwoleniach radiowych dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znajdują się również te, związane z polem zainteresowania segmentu telefonii komórkowej, tj.: dla dysponentów stacji linii radiowych oraz dla stacji bazowych operatorów sieci komórkowych w standardach: 2G / 3G / 4G i CDMA
Bieżące informacje można odnaleźć tutaj

źródło: UKE