Posts Tagged: GSM

W internetowej witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych dysponentom częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych: GSM/DCS/UMTS/LTE oraz CDMA Pliki: – wykazy pozwoleń radiowych dla pasm GSM/DCS/UMTS/LTE/CDMA – rejestr urządzeń (stacje, decyzją Prezesa UKE zwolnione z konieczności posiadania pozwoleń radiowych na podstawie przepisów PT ) – pozwolenia radiowe dla stacji linii radiowych źródło: UKE

Jak każdego miesiąca, w dzisiejszym dniu, w witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze wydanych pozwoleń radiowych dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się te, wydane operatorom sieci komórkowych dla stacji bazowych, pracujących w pasmach: GSM/DCS/UMTS/LTE oraz CDMA oraz dla stacji linii radiowych – zaktualizowane wykazy pozwoleń radiowych dla stacji bazowych – zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych dla stacji linii radiowych – rejestr urządzeń, dla których Prezes UKE wydał decyzję o możliwości pracy bez konieczności uzyskiwania pozwolenia radiowego źródło: UKE

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy wydanych pozwoleń radiowych na używanie częstotliwości radiowych ich dysponentom. Pośród publikacji znalazły się również dane, związane z pozwoleniami radiowymi, wydanymi dla operatorów sieci komórkowych, regulujące możliwość wykorzystania częstotliwości radiowych w lokalizacjach stacji bazowych. Swoistą „ciekawostką” są informacje o pozwoleniach radiowych dla stacji bazowych LTE900 grupy Polkomtela, których ilość 279 sztuk nie zmienia się od kilku miesięcy. Wedle naszych analiz, technologię dotąd zaimplementowano na około 1300 stacji bazowych w całym kraju, z czego w eterze odnajdziemy sygnał około 60 % z nich. Reasumując, teoretycznie stacje pracują w… Read Article →

W serwisie internetowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane arkusze, z danymi zawierającymi informacje o wydanych pozwoleniach radiowych dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znajdują się również te, związane z polem zainteresowania segmentu telefonii komórkowej, tj.: dla dysponentów stacji linii radiowych oraz dla stacji bazowych operatorów sieci komórkowych w standardach: 2G / 3G / 4G i CDMA Bieżące informacje można odnaleźć tutaj źródło: UKE

Scroll To Top