Politechnika Gdańska: Seminarium “Internet na Bałtyku”

Seminarium „Internet na Bałtyku”. Opracowanie oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań zapewniających bezprzewodową, szerokopasmową łączność na obszarach morskich, to jeden z głównych celów projektu realizowanego przez konsorcjum, w skład którego weszli badacze z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Efekty ich prac można będzie poznać w czwartek, 22 marca podczas seminarium, które rozpocznie się w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 55) o godzinie 9.00. Podczas prac projektowych udało się opracować i zaimplementować szereg dedykowanych usług e-nawigacji, dostosowanych do potrzeb indywidualnych użytkowników, jak też warunków łączności na morzu (w tym łączności nieciągłej, sporadycznej). Zaproponowane i przetestowane rozwiązania mogą stanowić uzupełnienie i/lub ciekawą alternatywę dla kosztownych systemów satelitarnych, często jedynych dostępnych środków łączności szerokopasmowej na znacznej części akwenów morskich. Celem seminarium, skierowanego do szerokiego grona osób i instytucji związanych z morzem, jest dostarczenie uczestnikom zarówno wiedzy o wytworzonych i przetestowanych mechanizmach sieciowych i aplikacjach, jak też wskazanie możliwych scenariuszy wykorzystania opracowanego systemu. Seminarium towarzyszyć będzie wystawa z prezentacją wybranych komponentów sieciowych i aplikacyjnych wytworzonych w projekcie
Czytaj dalej …

źródło: Politechnika Gdańska