Nadchodzi ważne rozporządzenie, które wpłynie na rynek e-commerce

Nadchodzi ważne rozporządzenie, które wpłynie na rynek e-commerce. Bardziej przejrzyste informacje na temat cen usług, a tym samym większe zaufanie konsumentów do zakupów transgranicznych i do wysyłek – taki jest cel unijnego rozporządzenia, którego projekt przyjął już Parlament Europejski. Przepisy mogą wejść w życie w maju. Według danych Komisji Europejskiej ponad dwie trzecie konsumentów zrezygnowało z dokonywania transgranicznych zakupów przez internet, uznając, że koszty dostawy będą zbyt wysokie. Znajduje to pokrycie w faktach: ceny przesyłek transgranicznych są średnio od trzech do pięciu razy wyższe od krajowych. Rozporządzenie w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Cross-border Parcel Delivery) ma to zmienić. Dzięki niemu rynek europejski paczek powinien stać się bardziej przejrzysty i konkurencyjny. Będzie też kamieniem milowym dla strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, której oczekiwanym długofalowym celem jest trzykrotne zwiększenie udziału e-commerce w całkowitym PKB Unii Europejskiej. Co sprawi rozporządzenie? Dzięki niemu operatorzy zostaną zobowiązani do publikacji cenników dla podstawowych usług paczkowych krajowych i zagranicznych, a krajowi regulatorzy będą mieli obowiązek ocenić ich przystępność dla konsumentów. Ceny opublikuje na specjalnej stronie Komisja Europejska, co umożliwi konsumentom i przedsiębiorstwom porównanie taryf transgranicznych. To ma przyczynić się do wzrostu konkurencji między operatorami. Według szacunków przy niższych kosztach dostaw wartość transgranicznego handlu elektronicznego w UE mogłaby wzrosnąć o 4,3 proc., a liczba przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż internetową zwiększyłaby się o 6,2 proc. Projekt rozporządzenia został przyjęty przez Parlament Europejski, teraz czeka jeszcze na decyzję Rady UE

źródło: UKE