V-Speed zwycięzcą konkursu na certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu

V-Speed zwycięzcą konkursu na certyfikowany mechanizm monitorowania jakości dostępu do internetu. Prezes UKE ogłosił zwycięzcę konkursu na dostawcę mechanizmu, który pozwoli monitorować jakość usługi dostępu do internetu stacjonarnego. Została nim spółka V-Speed sp. z o.o. Porozumienie ze zwycięzcą konkursu powinno zostać podpisane w kwietniu. System będzie składał się m.in. z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne (np. desktop, laptop). Dostępny będzie dla użytków nieodpłatnie. Zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych. Jeżeli za pomocą certyfikowanego mechanizmu wykazane zostaną odstępstwa od umownych prędkości, konsumenci będą mieli podstawę do skutecznego dochodzenia roszczeń wobec dostawców. Na tym polega przewaga mechanizmu certyfikowanego przez Prezesa UKE nad dostępnymi w sieci narzędziami pomiarowymi. Zwycięzca konkursu, V-Speed sp. z o.o., uzyskał 178,71 punktów na 220 możliwych do zdobycia, drugie miejsce przypadło ofercie firmy Notel Poland sp. z o.o., która uzyskała 111,56 punktów. Teraz spółka musi przygotować mechanizm, który następnie zostanie wdrożony w formie testowej. Po pozytywnej weryfikacji działania mechanizmu, dostawca otrzyma certyfikat Prezesa UKE ważny na okres 2 lat. Certyfikowany mechanizm będzie dedykowany wyłącznie do ofert internetu stacjonarnego. Jednak w ofercie firma V-Speed zadeklarowała, że udostępni również aplikacje pomiarowe do badania szybkości internetu mobilnego, działające na systemach iOS i Android. Z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne wyniki tych pomiarów będą miały jednak wyłącznie walor informacyjny

źródło: UKE