Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A.

Wyznaczenie wysokości wskaźnika WACC dla Orange Polska S.A. W dniu 11 kwietnia 2018 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję określającą wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), który ma zastosowanie w kalkulacji kosztów Orange Polska S.A na rok 2019 w odniesieniu do usług realizowanych na hurtowym rynku dostępu szerokopasmowego (Rynek 5). Prezes UKE określił wysokość wskaźnika WACC do kalkulacji kosztów usług na Rynku 5 realizowanych za pośrednictwem światłowodowej sieci dostępowej 9,37%, uwzględnia narzut dodatkowej premii za ryzyko inwestycyjne w wysokości 1,25%. W odniesieniu do pozostałych usług na Rynku 5 realizowanych w oparciu o miedzianą sieć dostępową, wskaźnik WACC wynosi 8,12%. Wyższy wskaźnik WACC dla usług realizowanych w oparciu o światłowód wynika z konieczności stworzenia zachęt do inwestycji w nowoczesną infrastrukturę. Orange Polska S.A., inwestując w sieć nowej generacji, podejmuje ryzyko, związane z niepewnością co do przyszłego popytu, kosztów wdrożenia, postępu technologicznego, konkurencji oraz zdarzeń makroekonomicznych. Decyzja jest zgodna z celami polityki regulacyjnej Prezesa UKE w obszarze promowania efektywnych inwestycji oraz innowacji w zakresie nowej infrastruktury światłowodowej. Uwzględnia ryzyko ponoszone przez inwestujące podmioty oraz potrzebę utrzymania skutecznej konkurencji, która jest istotnym bodźcem do inwestycji. Decyzji Prezesa UKE został nadany rygor natychmiastowej wykonalności
W załączniku dostępna jest treść decyzji

źródło: UKE