Nowelizacja PT – zmiana sposobu rozwiązywania sporów

10 maja Sejm przyjął nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie od chwili przedstawienia jej przez Marszałka Sejmu. Nowelizacja przewiduje likwidację stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE i zastąpienie go funkcjonującym już pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich (ADR). Procedura ADR stanowi dużo bardziej przystępną dla konsumentów formę dochodzenia roszczeń. W porównaniu do ścieżki sądowej jest ona tańsza (brak opłaty sądowej) i szybsza (przepisy nakazują zamknięcie sprawy w ciągu 90 dni), a tym samym zdecydowanie bardziej efektywna. Stanowi prosty, wygodny, szybki i tani sposób dochodzenia swoich praw. Przy jednoczesnym zachowaniu zasad poufności i poszanowania prywatności, zwiększa zaufanie konsumentów do rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, pozwalając na pełniejsze wykorzystanie jego potencjału. Korzyści z nowych rozwiązań odczują także przedsiębiorcy, ponieważ szybki i skuteczny sposób rozwiązywania sporów na drodze ADR pozwoli dostawcom usług telekomunikacyjnych i operatorom pocztowym uniknąć długich postępowań sądowych w sytuacjach spornych z konsumentami. W celu rozpowszechnienia procedury ADR Prezes UKE publikuje na stronie internetowej informacje związane z prowadzonymi postępowaniami. Jednocześnie, w celu ułatwienia użytkownikom dostępu do postępowań, zapewniona jest możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania za pośrednictwem formularza elektronicznego

źródło: UKE