Szukaj po tagu: Prawo Telekomunikacyjne

Ważne zmiany (na lepsze) dla abonentów – już od dziś! Jest łatwiej i lepiej! Jeśli macie abonament na telefon komórkowy i dostęp do internetu – to informacja dla Was. W poniedziałek weszły w życie ważne zmiany, o których warto wiedzieć. Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, które zaczynają obowiązywać już od dziś, czyli 21 grudnia 2020 r. Lepsze standardy – Naszą intencją było jak najpilniejsze wprowadzenie prokonsumenckich zmian. To ważne z uwagi na zwiększający się… Czytaj dalej →

Przyspieszony przetarg UKE na obsługę prawną budzi wątpliwości na rynku. Wyśrubowane wymogi spełni niewiele kancelarii [DEPESZA]. W przyszłym roku Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosi aukcję na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz dla sieci 5G. Czeka na to cały rynek telekomunikacyjny, bo aukcja była już przekładana. Zanim do niej dojdzie, urząd ogłosił przetarg na obsługę prawną tego projektu, a kancelariom prawnym dał tylko tydzień na przeanalizowanie postępowania i złożenie ofert. Prawnicy i eksperci wskazują, że w przypadku tak dużego i ważnego projektu, który będzie mieć przełożenie na całą gospodarkę, ten termin jest zdecydowanie za krótki…. Czytaj dalej →

UKE: Zmiana dokumentacji PLI CBD. Zmiana dotyczy środowiska produkcyjnego NP od dnia 21.12.2020 r. 21 grudnia br. wchodzi w życie zmiana art. 71 ust. 1b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przepis wprowadzony art. 14 pkt 3) ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 r. Poz. 875). W związku z powyższym aktualizujemy dokumentację PLI CBD. Zmiana w dokumentacji została uzgodniona na spotkaniach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi zrzeszonymi w PIIT. W dokumencie „Opis… Czytaj dalej →

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym – pierwszy etap wdrożenia Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. Zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem, czy obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy – to tylko niektóre zmiany w przyjętym przez rząd Prawie telekomunikacyjnym. Zaproponowane przepisy to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE). Pracowaliśmy nad nim od ubiegłego roku, w związku z obecną sytuacją epidemiczną przyspieszyliśmy ich wdrożenie. Z myślą o kliencie Naszą intencją jest przede wszystkim jak najpilniejsze wprowadzenie prokonsumenckich zmian. To ważne z uwagi na zwiększający się obecnie popyt i… Czytaj dalej →

Prezes UKE nałożył karę na Koksztys S.A. za prowadzenie marketingu bezpośredniego bez zgody użytkowników. Prezes UKE ustalił, że Koksztys S.A. zleciła wykonywanie telefonicznych połączeń o charakterze marketingowym nie posiadając wymaganych prawem zgód abonentów lub użytkowników końcowych. W trakcie postępowania ustalono, że zostało nawiązanych 30 636 połączeń telefonicznych o charakterze marketingowym, z naruszeniem przepisów Prawa telekomunikacyjnego. W konsekwencji na Koksztys S.A. nałożono karę pieniężną w wysokości 80 tys. zł. Postępowanie zostało zainicjowane w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas przeprowadzonych przez Prezesa UKE kontroli bezpośrednich w Koksztys S.A. oraz podmiocie działającym na jego zlecenie. Kontrola wykazała, a… Czytaj dalej →

Od 1 września br. wchodzi w życie znowelizowana Ustawa Prawo Telekomunikacyjne. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się oczekującą na wdrożenie wersją aktu – plik tekstu Ustawy po zmianach, w wersji obowiązującej na dzień 1 września 2019 r. źródło: informacja własna

T‑Mobile zachęca do ochrony środowiska i zawierania e-umowy. T‑Mobile proponuje rozwiązania przystępne klientom i środowisku, zachęcając do zawierania umów w postaci elektronicznej. Taka forma podpisywania dokumentów jest również całkowicie zgodna z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym, która przynosi wiele zmian w procesach sprzedaży, w tym zasadach obiegu dokumentów. Nowe przepisy nakładają na operatorów telekomunikacyjnym obowiązek dostarczenia klientowi kompletu dokumentów (warunki świadczenia usług, cenniki itp.) w takiej samej formie jak umowa główna, na trwałym nośniku. E-umowa pozwala uniknąć generowania dodatkowych, papierowych dokumentów i przyczynia się do znacznej redukcji materiałów koniecznych do ich wytworzenia.Do wyprodukowania 1 tony… Czytaj dalej →

Scroll To Top