Szukaj po tagu: ADR

Postępowania polubowne coraz bardziej popularne – sprawozdanie za 2017 rok. – Ponad 18 tys. wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w 2017 r. do podmiotów uprawnionych. – Konsumenci najczęściej zwracali się po mediację, koncyliację lub arbitraż do Inspekcji Handlowej, Rzecznika Finansowego i Sądu Polubownego przy KNF. – UOKiK zachęca przedsiębiorców do udziału w systemie ADR ( http://uokik.gov.pl/download.php?plik=22081 ) Postępowania polubowne (w skrócie ADR od angielskiej nazwy Alternative Dispute Resolution) wprowadziła ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, która weszła w życie 10 stycznia 2017 r. Trwają one dużo krócej niż sprawy w sądzie, są mniej sformalizowane… Czytaj dalej →

10 maja Sejm przyjął nowelizację Prawa telekomunikacyjnego. Prezydent ma 21 dni na jej podpisanie od chwili przedstawienia jej przez Marszałka Sejmu. Nowelizacja przewiduje likwidację stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE i zastąpienie go funkcjonującym już pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich (ADR). Procedura ADR stanowi dużo bardziej przystępną dla konsumentów formę dochodzenia roszczeń. W porównaniu do ścieżki sądowej jest ona tańsza (brak opłaty sądowej) i szybsza (przepisy nakazują zamknięcie sprawy w ciągu 90 dni), a tym samym zdecydowanie bardziej efektywna. Stanowi prosty, wygodny, szybki i tani sposób dochodzenia swoich praw. Przy jednoczesnym zachowaniu zasad poufności i… Czytaj dalej →

Scroll To Top