Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 20 sierpnia 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) polegającej na wykreśleniu z treści Oferty SOR zapisów obejmujących synchronizację Interfejsu Systemu Informatycznego z Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych w procesie realizacji zamówienia na Usługę Regulowaną Orange powiązaną z usługą przeniesienia numeru.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił odmówić zmiany Oferty SOR. Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku. Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WORK.6082.1.2017”. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie
Projekt decyzji w sprawie odmowy zmiany Oferty SOR w zakresie PLI CBD – 462 KB plik PDF

źródło: UKE