Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2010 r. usługi powszechnej

Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2010 r. usługi powszechnej. Sprawozdanie przedstawia wymagane przepisami prawa (art. 99 ust. 5 Pt) końcowe wyniki z zakresu ustalenia i pokrycia dopłaty do kosztów świadczenia przez Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.) usługi powszechnej w 2010 r., w szczególności dotyczące udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do pokrycia dopłaty i wysokości przekazanej dopłaty przedsiębiorcy wyznaczonemu
treść Sprawozdania

źródło: UKE