Szukaj po tagu: dopłaty do usługi powszechnej

Decyzja Prezesa UKE dla Orange Polska S.A., dotycząca kosztu netto za rok 2010. 10 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) wydał decyzję w sprawie przyznania dopłaty za rok 2010 (nr DHRT.WIT.7114.3.2017.45) do kosztów świadczonych przez Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej „OPL”) usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Konieczność ponownego rozpoznania sprawy wynikała z prawomocnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W orzeczeniu tym sąd, w części odmawiającej przyznania dopłaty, podważył rozstrzygnięcie przyjęte w decyzji Prezesa UKE z 2012 r. oraz nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. Na podstawie obowiązujących… Czytaj dalej →

Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2010 r. usługi powszechnej. Sprawozdanie przedstawia wymagane przepisami prawa (art. 99 ust. 5 Pt) końcowe wyniki z zakresu ustalenia i pokrycia dopłaty do kosztów świadczenia przez Orange Polska S.A. (dawniej Telekomunikacja Polska S.A.) usługi powszechnej w 2010 r., w szczególności dotyczące udziałów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do pokrycia dopłaty i wysokości przekazanej dopłaty przedsiębiorcy wyznaczonemu – treść Sprawozdania źródło: UKE

Scroll To Top