UKE: zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania dostępności i użyteczności stron internetowych, mobilnych stron internetowych oraz aplikacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych

Zaproszenie do składania ofert – sprawa numer: BAK.WZP.26.5.2018.57. Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprosza do składania ofert na wykonanie badania dostępności i użyteczności stron internetowych, mobilnych stron internetowych oraz aplikacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych. W ramach zamówienia wykonawca zrealizuje dwa warsztaty dotyczące dostępności i użyteczności stron internetowych, stron mobilnych i aplikacji dla przedstawicieli przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych objętych badaniem.
Termin i sposób składania ofert:
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku numer 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz przesłać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: tomasz.hupalo@uke.gov.pl do dnia 24 września 2018 r. do godz. 16:00.
Szczegóły w załączonych plikach:
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 do Zaproszenia
Lista stron internetowych i aplikacji do badania

źródło: UKE