UKE: pozwolenia radiowe – aktualizacja

W internetowym serwisie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano zaktualizowane wykazy pozwoleń radiowych dla dysponentów częstotliwości. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom sieci dla stacji bazowych: GSM / DCS / UMTS / LTE oraz CDMA. Z bieżącymi danymi można zapoznać się tutaj

źródło: UKE