UKE: zaproszenie i rejestracja na warsztaty dla beneficjentów POPC

Warsztaty dla Beneficjentów POPC – rejestracja. Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC na warsztat „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów”. Spotkanie odbędzie się 24 października 2018 r. w Warszawie, w Leonardo Royal Hotel Warsaw, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa. Zapisy na warsztat będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 8 października do 19 października do godz. 15.00. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń
Formularz rejestracyjny „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów”
Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz przedstawiciele Ernst & Young Sp. z o.o. Business Advisory Sp. k. Uczestnicy warsztatów „Optymalizacja projektów i obowiązki beneficjentów” będą mieć okazję do zapoznania się m.in. z praktycznymi aspektami dostępu hurtowego, najbardziej istotnymi zapisami umów, zasadami wymiany punktów adresowych i możliwością rozbudowy sieci oraz zasadami dotyczącymi przygotowania beneficjentów do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowane również narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze dla sieci POPC. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ewentualnego noclegu uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie 4 osoby od jednego wnioskodawcy/beneficjenta. Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kontakt w sprawach organizacyjnych: Agnieszka Witecka, e-mail: agnieszka.witecka@uke.gov.pl

źródło: UKE