Konsolidacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Konsolidacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 26 października 2018 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange), polegającej na wykreśleniu postanowień dotyczących obowiązku synchronizacji Interfejsu Systemu Informatycznego Orange z Platformą Lokalizacyjno – Informacyjną z Centralą Bazą Danych.
Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 20 sierpnia – 20 września 2018 r.
Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającego wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy poniżej
Dokumenty:
Cover Letter PLI+IS 2018
Summary Notification PLI+IS 2018
Orange Polska S.A. odmowa zm. SOR PLI – projekt konsolidacji

źródło: UKE