Szukaj po tagu: decyzja

Informacja o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 73-76 GHz oraz 83-86 GHz. W dniu 26 sierpnia 2022 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresów 73-76 GHz oraz 83-86 GHz. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 73-76 GHz oraz 83-86 GHz (dalej „Projekt”). Projekt stanowi załącznik do komunikatu. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy… Czytaj dalej →

Sąd Apelacyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 21. kwietnia 2021 r. zmienił wysokość kary, nałożonej na Orange Polska przez Prezesa UOKiK z tytułu reklam usług telekomunikacyjnych operatora, mogących wprowadzać klientów w błąd. Kara została obniżona o 3 mln zł. – szczegóły przedmiotowej sprawy źródło: UOKiK

Dostęp do infrastruktury technicznej w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. 12 lutego br. Prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla: 1. innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  2. Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 4. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku 5. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie  Kluczowym elementem decyzji są „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych”. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad… Czytaj dalej →

Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 12 grudnia 2019 r. nr DR.WIT.6082.6.2019.56, określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. W dniach 27 sierpnia 2020 r. – 26 września 2020 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w powyższej sprawie. W ramach postępowania konsultacyjnego do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez: 1. Orange Polska S.A., pismem z dnia 25 września 2020 r., 2. Krajową Izbę… Czytaj dalej →

Warszawa, 21 Września, 2020. Zarząd PLAY przyjmuje ofertę przejęcia 100% akcji Play Communications SA przez Grupę iliad. Dzisiaj tj. 21 września 2020 roku Grupa iliad („iliad”) złożyła ofertę przejęcia 100% akcji spółki Play Communications SA („PCSA”, „Spółka”), właściciela 100% udziałów w P4 Sp. z o.o. („Play”). W ramach powyższej oferty iliad zawarł wiążące porozumienie z dwoma głównymi udziałowcami PCSA, zapewniające przejęcie pakietu kontrolnego PCSA wynoszącego 40,2% akcji. Złożona oferta zapewni iliad większościowy udział miejsc w Radzie Dyrektorów PCSA. Bazując na niezależnej opinii J.P. Morgan, Rada Dyrektorów PCSA zaakceptowała cenę zaoferowaną przez iliad oraz jednogłośnie zagłosowała… Czytaj dalej →

UPC Polska zmienia praktyki sprzedażowe. – Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której zobowiązał UPC do zmiany praktyk sprzedażowych stosowanych w związku z zawieraniem umów na odległość (podczas rozmowy telefonicznej lub przez stronę internetową). – Aby doszło do zawarcia lub zmiany umowy, której warunki ustalono podczas rozmowy telefonicznej, konsumenci będą musieli wyraźnie potwierdzić taką chęć – to efekt decyzji Prezesa UOKiK. – Ponadto UPC Polska zaoferuje osobom, które składały reklamację, jedną z wybranych usług. Rekompensata obejmie również byłych abonentów. – Podstawą do wszczęcia postępowania były sygnały od konsumentów, które wskazywały na nieprawidłowości. Przeanalizowaliśmy procedurę… Czytaj dalej →

27 lipca 2020 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją Prezesa UKE z dnia 8 lipca 2019 r. nr DHRT.WORK.6082.2.2018.373 zmieniającą i zatwierdzającą zmieniony projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych i telewizyjnych. Konsultacje potrwają 30 dni. Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił w części uchylić decyzję z dnia 8 lipca 2019 r. oraz ponownie rozstrzygnąć co do istoty w uchylonym zakresie, a w pozostałym zakresie utrzymać w mocy decyzję z dnia 8 lipca 2019 r.  Projekt decyzji… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security