Szukaj po tagu: konsolidacja projektu decyzji

Decyzja KE – wyniki konsolidacji projektu decyzji Prezesa UKE określającej wskaźnik WACC dla Orange Polska S.A. Prezes UKE w dniach 4 listopada 2022 r. – 2 grudnia 2022 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w przedmiocie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC [1]) stosowanego przez Orange Polska S.A. w kalkulacji kosztów, o której mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska (KE) wydała w dniu 2 grudnia 2022 r. decyzję, w której nie zgłosiła żadnych uwag do treści zgłoszonego projektu… Czytaj dalej →

Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 4 listopada 2022 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego, przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz organów regulacyjnych innych państw członkowskich projekt decyzji w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC) stosowanego przez Orange Polska S.A. (OPL) w kalkulacji kosztów, w odniesieniu do usług realizowanych przez OPL na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji („Rynek 3a”) oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego („Rynek 3b”). Projektowana decyzja określa wskaźnik WACC dla usług… Czytaj dalej →

Decyzja Komisji Europejskiej – konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Emitel S.A. Prezes UKE w dniach 12 maja 2022 r. – 13 czerwca 2022 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w sprawie oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji radiofonicznych i telewizyjnych dla Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska wydała w dniu 10 czerwca 2022 r. decyzję, w której zaakceptowała notyfikowany projekt. Komisja Europejska zgłosiła uwagi odnoszące się do ram czasowych pomiędzy analizą hurtowego rynku transmisji radiofonicznych i telewizyjnych w Polsce, a wprowadzaniem odpowiednich środków… Czytaj dalej →

Konsolidacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. W dniu 29 maja 2019 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) w zakresie obniżenia opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS (z ang. Wholesale Line Rental, Hurtowy dostęp do sieci OPL). Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 19 marca – 19 kwietnia 2019 r. Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającego wyniki postępowania… Czytaj dalej →

Konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał 29 maja 2019 r. do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) poprzez usunięcie opłaty za usługę przeniesienia numeru. Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 19 marca – 19 kwietnia 2019 r. Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającego wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy w załączeniu Pliki: –… Czytaj dalej →

Konsolidacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 26 października 2018 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange), polegającej na wykreśleniu postanowień dotyczących obowiązku synchronizacji Interfejsu Systemu Informatycznego Orange z Platformą Lokalizacyjno – Informacyjną z Centralą Bazą Danych. Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 20 sierpnia – 20 września 2018 r. Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającego wyniki postępowania konsultacyjnego… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security