UKE: Test Margin Squeeze dla sieci POPC

Test Margin Squeeze dla sieci POPC. Przyznanie pomocy publicznej w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego, równego i efektywnego dostępu hurtowego do sieci POPC. W przypadku opłat za usługi świadczone na sieci POPC – BSA, LLU oraz VULA, beneficjent POPC weryfikuje ich wysokość za pomocą testu Margin Squeeze, którego założenia zostały przedstawione w Zasadach dostępu do GD. W celu ułatwienia weryfikacji spełniania ww. wymagań, opracowaliśmy narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze w postaci formularza pliku xls. Jednocześnie przygotowaliśmy instrukcję szczegółowo omawiającą zasady działania narzędzia. 24 września opublikowaliśmy pierwszą wersję narzędzia do testu Margin Squeeze dla sieci POPC. 24 października zorganizowaliśmy warsztaty Optymalizacja projektów i obowiązki dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC. Podczas warsztatów przedstawiliśmy narzędzie i zebraliśmy zgłoszone uwagi dotyczące narzędzia. Zgłoszone uwagi przeanalizowaliśmy i uwzględniliśmy te uzasadnione, dokonując odpowiedniej zmiany narzędzia i opisu. W załączeniu przedstawiamy zaktualizowane narzędzie wraz z opisem. Narzędzie będzie przedmiotem warsztatów dla beneficjentów POPC, które będą przeprowadzone w przyszłym roku. Serdecznie dziękujemy za aktywny udział podczas warsztatów oraz przedstawienie uwag i wątpliwości do narzędzia
Dokumenty:
opis narzędzia do testu MS dla sieci POPC
model MS POPC ( format XLSM )

źródło: UKE