Szukaj po tagu: POPC 1.1

Zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. POPC. 30 kwietnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na tzw. “dogęszczanie obszarów“. W naborze zostało złożonych 35 wniosków na 22 obszary konkursowe (do konkursu wyznaczono 35 obszarów). Na obszarach, na które złożono wnioski, minimalne zobowiązanie pokryciowe wynosi 149 940 gospodarstw domowych. W ramach realizowanych projektów, beneficjenci zobligowani będą do podłączenia do sieci NGA łącznie 12 Gminnych Ośrodków Kultury… Czytaj dalej →

Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłoszona została zaktualizowana lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Z uwagi na obserwowane obniżenie opłacalności inwestycji, Eksperci UKE przeliczyli minimalne zobowiązanie pokryciowe w poszczególnych obszarach konkursowych, dostosowując je do warunków rynkowych. Dzięki tej modyfikacji zwiększył się średni poziom dofinansowania do budowy sieci w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Szczegóły na stronie CPPC. Poniżej znajduje się mapa obrazująca… Czytaj dalej →

Procedury współpracy międzyoperatorskiej w zakresie dostępu do sieci POPC. Przygotowaliśmy dokument zawierający ujednolicone rekomendacje w zakresie współpracy międzyoperatorskiej, związanej z obowiązkiem zapewnienia dostępu hurtowego do sieci POPC przez Operatorów Sieci Dostępowej, którzy są beneficjentami działania 1.1 POPC. Dzięki Procedurom wzrośnie efektywność współpracy międzyoperatorskiej w zakresie udzielania i korzystania z dostępu hurtowego w POPC. Jest to ważne dla operatorów korzystających z sieci POPC. Wpłynie też na atrakcyjność sieci beneficjentów. Zapisy procedur zostały opracowane na podstawie dotychczasowych praktyk w zakresie uzgadniania przez UKE ofert ramowych beneficjentów POPC, rozwiązań operatorskich oraz uwag zgłoszonych na warsztatach, spotkaniach i w… Czytaj dalej →

Zaktualizowana lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłoszona została zaktualizowana lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.Ze względu na konieczność wyłączenia 206 placówek oświatowych oraz 2 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, eksperci UKE ponownie przeprowadzili proces wyznaczenia obszarów, na których mogą być realizowane projekty w ramach naboru wniosków. W czwartym naborze wniosków przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w 35 obszarach konkursowych, zlokalizowanych… Czytaj dalej →

FIBEE I oraz FIBEE IV wybrały generalnych wykonawców. Zarządy spółek FIBEE I oraz FIBEE IV podpisały dziś umowy z generalnymi wykonawcami na osiemnastu obszarach trzeciego konkursu Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Spółki FIBEE I oraz FIBEE IV są największym beneficjentem trzeciego konkursu POPC. W ramach ich działań związanych z tym projektem dostęp do otwartej sieci światłowodowej uzyskają mieszkańcy ponad 5600 miejscowości, w których wcześniej nie podpisano wniosków o dofinansowanie. W marcu tego roku zarządy spółek FIBEE I i FIBEE IV podjęły decyzję o ponowieniu postępowania o wybór generalnych wykonawców. Dziś w Poznaniu podpisane zostały… Czytaj dalej →

Test Margin Squeeze dla sieci POPC. Przyznanie pomocy publicznej w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego, równego i efektywnego dostępu hurtowego do sieci POPC. W przypadku opłat za usługi świadczone na sieci POPC – BSA, LLU oraz VULA, beneficjent POPC weryfikuje ich wysokość za pomocą testu Margin Squeeze, którego założenia zostały przedstawione w Zasadach dostępu do GD. W celu ułatwienia weryfikacji spełniania ww. wymagań, opracowaliśmy narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze w postaci formularza pliku xls. Jednocześnie przygotowaliśmy instrukcję szczegółowo omawiającą zasady działania narzędzia. 24 września opublikowaliśmy… Czytaj dalej →

87 projektów ocenionych w I rundzie III konkursu 1.1 POPC. Urząd Komunikacji Elektronicznej dokonał oceny merytorycznej 87 projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach I rundy III konkursu dla działania 1.1 POPC. Dofinansowane projekty pokryją 33 obszary wytypowane do interwencji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CPPC do szerokopasmowego Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie podłączonych ponad 3826 placówek oświatowych oraz 654 714 gospodarstw domowych. Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów III konkursu podzielonego na rundy wynosi prawie 2 mld zł. Tempo oceny wniosków przez ekspertów UKE było bardzo szybkie i zamknęło się w terminie… Czytaj dalej →

Scroll To Top
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security