UKE: odświeżone wykazy wydanych pozwoleń radiowych

W witrynie Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano odświeżoną listę wydanych pozwoleń radiowych dla dysponentów częstotliwości radiowych. Pośród nich znalazły się również te, wydane operatorom dla częstotliwości, używanych w stacjach bazowych. Z najnowszymi danymi można zapoznać się tutaj

źródło: UKE