T-Mobile: wyniki operacyjne za 2018 r.

T-Mobile opublikował wyniki operacyjne za 2018 rok. Operator informuje, jak niżej:
Solidne wyniki operacyjne przekładają się na pozytywne tendencje we wskaźnikach finansowych
Na koniec roku 2018 T‑Mobile Polska:
– Obsługiwał 10,787 miliona klientów, odnotowując wzrost (widoczny zwłaszcza w segmencie kontraktowym) o 333 tysiące w porównaniu do roku 2017
– Wypracował przychody w wysokości 6,5 miliarda złotych – wyższe o 1,2 % w ujęciu rocznym
– Zanotował poprawę trendów wyniku EBITDA, który znalazł się pod silnym negatywnym wpływem efektu regulacji roam-like-at-home oraz zmiany standardów rachunkowych
– Zaprezentował znakomicie przyjęte przez rynek nowe oferty dla rynków B2C i B2B oraz zanotował znaczącą poprawę satysfakcji klientów w obu segmentach
– Kontynuował działania mające na celu zwiększenie przewagi technologicznej nad konkurencją: uruchomił pierwszą polską sieć 5G oraz inwestował w dalszą poprawę jakości sieci obecnych generacji
Solidne wyniki operacyjne
Na koniec 2018 roku T‑Mobile Polska obsługiwał 10,787 miliona klientów, co oznacza, że w ciągu roku baza klientów wzrosła o 333 tysiące (3,2 % r/r). Z tego najwięcej – 322 tys. netto (wzrost o 4,6 % r/r) – klientów zostało pozyskanych w kluczowym dla operatora segmencie postpaid. W tym samym czasie współczynnik odejść (churn) zmniejszył się o jedną trzecią. W całym roku 2018 średni miesięczny współczynnik rezygnacji w segmencie abonamentowym spadł do rekordowo niskiego poziomu 0,9 %
Czytaj dalej …

źródło: T-Mobile