UKE przygotował atlas szerokopasmowego internetu

UKE przygotował Atlas szerokopasmowego dostępu do internetu. Przygotowany przesz UKE atlas pozwala w szczególności władzom samorządowym znaleźć informacje o infrastrukturze szerokopasmowej – już istniejącej i tej, która powstanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dane zawarte w Atlasie szerokopasmowego dostępu do internetu obejmują wszystkie gminy w Polsce. Przedstawiono w nim zestawienie informacji o punktach adresowych, w których dostępny jest internet szerokopasmowy o prędkości powyżej 30 Mb/s (oznaczone jako czarne plamy) oraz miejsca, w których tego zasięgu nie ma (tzw. białe plamy).
Ponadto opracowany został ogólnopolski ranking gmin pod względem penetracji budynkowej z podziałem na typ gminy.
Atlas znajduje się pod adresem mapbook.uke.gov.pl

źródło: UKE