Uwaga, klienci Play w sąsiedztwie Dziwiszowa pod Jelenią Górą

Ponieważ klienci Play, korzystający z sieci komórkowej w sąsiedztwie stacji bazowej JEL3152 Dziwiszów zgłaszali problemy z dostępnością do usług – zwróciliśmy się z pytaniem do operatora, czy występują w okolicy jakiekolwiek problemy z pracującymi stacjami ? Jak się dowiadujemy, stacja JEL3152 Dziwiszów, w dniu 27 lutego br. została czasowo wyłączona. Przewidywana przerwa pracy stacji, to czas jednego miesiąca. Liczymy na to, że po włączeniu poprawi się również efektywność jej pracy w tym tak trudnym topograficznie obszarze do pokrycia sygnałem, tym bardziej, że lokalizacja stacji, to punkt zdecydowanie niższy od masztów Orange oraz Plusa

źródło: Play / informacja własna