UKE: Informacja o możliwości zakłóceń w pracy niektórych odbiorników GPS

Informacja o możliwości zakłóceń w pracy niektórych odbiorników GPS. Informujemy, że 6 kwietnia 2019 roku, lub później, mogą wystąpić zakłócenia w pracy niektórych urządzeń korzystających z odbiorników GPS. Zakłócenia te związane są z tzw. zdarzeniem „GPS Week Number Rollover”, czyli przepełnieniem i wyzerowaniem licznika tygodnia w odbiorniku. Potencjalny problem dotyczy wykorzystywania w każdym komunikacie czasu GPS 10-bitowego pola do zakodowania numeru tygodnia. Binarne 10-bitowe słowo może reprezentować maksymalnie 1024 tygodnie, co stanowi około 19,7 roku. Każdy okres 19,7 roku określany jest w kategoriach GPS jako „epoka”. Na końcu każdej epoki system resetuje licznik tygodnia do zera i zaczyna ponownie odliczać – rozpoczynając nową epokę. Pierwsza epoka rozpoczęła się wraz z uruchomieniem GPS w dniu 6 stycznia 1980 roku i dobiegła końca 21 sierpnia 1999 roku. Obecnie zbliżamy się do końca drugiej epoki, która przypada 6 kwietnia 2019 r.
Co może się stać:
Zdarzenie „GPS Week Number Rollover” może doprowadzić do wadliwego działania odbiorników GPS, które nie są zaprogramowane, aby poradzić sobie z resetowaniem numeru tygodnia, zarówno w zakresie pozycjonowania, jak i określania czasu rzeczywistego. Podatnością mogą być objęte urządzenia wyprodukowane przed 2010 rokiem oraz opracowane niezgodnie zgodnie ze specyfikacją interfejsu ICD-GPS- 200.
Co można zrobić:
Przedsięwzięcia niezbędne do zmniejszenia skutków odziaływania powstałego ryzyka albo jego wyeliminowania przedstawiono w opublikowanym przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych dokumencie pn.: „MEMORANDUM FOR U.S. OWNERS AND OPERATORS USING GPS TO OBTAIN UTC TIME”, który można pobrać z niniejszej strony.
W szczególności zaleca się przedsięwzięcie minimalnych środków zaradczych tj.:
1. Ustalenie zależności pomiędzy aplikacją/systemem, a odbiornikiem GPS.
2. Nawiązanie kontaktu z producentami urządzeń odbiorczych w celu potwierdzenia ich odporności na ten problem, a także:
– ewentualne wykonanie niezbędnych aktualizacji oprogramowania urządzenia i oprogramowania aplikacyjnego,
– ustalenie procedur awaryjnych na okoliczność braku możliwości zapobiegania konsekwencjom tego zdarzenia

źródło: UKE