Zmiana ról we współpracy UKE z BEREC

Zmiana ról we współpracy UKE z BEREC. W związku z objęciem przez Prezesa UKE Marcina Cichego stanowiska wiceprzewodniczącego BEREC w 2019 roku oraz przyjętą w BEREC zasadą neutralności członków kierownictwa, w tym roku Marcin Cichy będzie uczestniczył w pracach BEREC jako członek ścisłego zarządu (mini-board) BEREC i nie będzie reprezentował UKE. Za przygotowanie i prezentację stanowisk polskiego organu regulacyjnego w ramach Rady Organów Regulacyjnych BEREC odpowiadać będą Anna Rogozińska oraz Aleksandra Stepnowska. Anna Rogozińska, dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych, jest związana z regulatorem od 2001 roku. W latach 2008-2012 była ekspertem narodowym w Komisji Europejskiej, gdzie zajmowała się prawem konkurencji w sektorze telekomunikacji. Od 2014 r. jako dyrektor odpowiada za współpracę UKE z zagranicą, a od 2017 pełni także funkcję pełnomocnika Prezesa UKE ds. międzynarodowych. Anna jest absolwentką studiów z zakresu współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych z prawa UE w Centrum Europejskim UW i Maastricht University oraz z radiokomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Aleksandra Stepnowska, naczelnik Wydziału Spraw Europejskich, w regulatorze pracuje od roku 2003. Absolwentka studiów humanistycznych i podyplomowych z zakresu integracji europejskiej i problematyki międzynarodowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Od wielu lat Aleksandra jest zaangażowana we współpracę z Komisją, gdzie odbyła kilkumiesięczny staż, oraz z BEREC jako przedstawicielka w Grupie Kontaktowej. Nowy podział kompetencji jest w pełni zbieżny ze strategicznym celem UKE budowania merytorycznego know-how zespołu i zwiększenia aktywności ekspertów UKE w pracach BEREC

źródło: UKE