UKE: Orange konsultacje projektu decyzji SOR – opłata za przeniesienie numeru

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. 19 marca 2019 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) w zakresie usunięcia opłaty za usługę przeniesienia numeru.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE utrzymał w mocy decyzję z dnia 8 października 2018 r. w sprawie usunięcia opłaty za usługę przeniesienia numeru.
Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WORK.6082.9.2017”. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie
Pliki:
Decyzja nr DHRT.WORK.6082.9.2017

źródło: UKE