Play: skorzystaj z nowych możliwości „Błyskawicznej sieci Play”

Od początku swojego istnienia Play stosował nieszablonowe wzorce zachowań. Zarówno tych wprost marketingowych, jak również działających kierunkowo psychologicznie. Nie inaczej stało się z siecią „5G Ready”. Dziś z kolei, na wyświetlaczach swoich smartfonów klienci mogą przeczytać:
” Nadchodzi szybsza sieć ! W sieci 5G Ready w Play już dziś możesz mieć ponad 2-krotnie szybszy internet: błyskawiczne przesyłanie zdjęć, szybsze ładowanie video czy wysyłanie plików. Sprawdź zasięg 5G Ready na https://play-info.pl/L8ps

[ Biorąc pod uwagę sygnały o zainteresowaniu siecią „5G Ready” przez UOKiK i to, że operator powinien jednak przeznaczać środki w budowę macierzystej sieci – powyższy sposób przekazu należy uznać za bardzo odważny. Pozostaje pytanie, jakie będzie ostateczne stanowisko Prezesa UOKiK i jaką karę będzie musiał zapłacić operator, jeśli postępowanie wyjaśniające wykaże mimo wszystko wprowadzanie klientów w błąd ? Klientów sieci Play w Jeleniej Górze informujemy, że sieć, zwana przez operatora „5G Ready” może działać na bardzo ograniczonym obszarze z racji znikomej ilości stacji bazowych względem tego, co powinno w Jeleniej Górze pracować. Dziś jest to 16 sztuk przy około 55 sztuk pożądanych, aby realnie pokryć tak rozległy obszar. Co istotne, tego warunku nie spełnia obecnie żaden z operatorów: grupa Networks! jest na etapie około 60 % potrzeb, zaś grupa Plusa na poziomie około 40 %, wziąwszy pod uwagę to, że sieć jest kompletnie niejednorodna w zakresie zaimplementowanych na stacjach technologii – dop. red. ]

Informacje powiązane:
Play na drogowej trasie Jelenia Góra – Ząbkowice Śląskie – Lubiatów (woj. opolskie)
Sygnał Play od śródmieścia Jeleniej Góry do dzielnicy Cieplice i z powrotem
Marcin Gruszka: Play uruchomił nowe stacje bazowe
5G Ready w Play: marketing, czy strzał w kolano ?