Plus: spacer po centrum Jeleniej Góry z telefonem w sieci Plus

Prezentujemy jakość i logikę handover w sieci Plus dla terminala, realizującego spacer po centrum Jeleniej Góry. Podczas pisania o jakości sieci Plus często wracamy do problemu braku monolitu radiowego na stacjach sąsiadujących. Jednym ze skutków takiego stanu rzeczy jest to, że terminal minie stację, wyposażoną w technologię o niższym priorytecie radiowym, która go nie obsłuży, zaś serwowany pod jego adresem sygnał pochodzi albo ze stacji dalekiej albo z nielogicznej względem jego położenia. Tym oto sposobem, nierzadko zasoby stacji blisko terminala są niewykorzystywane, podczas gdy stacje dalekie, ale doposażone w pasma o wyższym priorytecie radiowym są przeciążone. W takim przypadku, jednym z koronnych słów, które wtedy padają jest stwierdzenie, że stacji wyposażonej w technologie o niższym priorytecie radiowym nie ma sensu doposażać, bo … tam nie ma ruchu. Odpowiadamy: a jak ma być, skoro priorytet ma inne pasmo ? Zapewne właśnie dlatego w takim stanie (split radiowy i dopiero od kilku dni LTE900) zastajemy stację BT34517, do której terminal nie loguje się w jej bezpośrednim sąsiedztwie, czy w podobnym stanie funkcjonuje, naszym zdaniem jedna z bardziej kluczowych miejskich stacji, która powinna wyprowadzać ruch dla terminal wjeżdżających/wyjeżdżających do miasta od strony południowo-zachodniej i zachodniej (BT33473). Tego jednak nie czyni, ponieważ brakuje w niej zarówno czwartego sektora na linię kolejową do Zgorzelca oraz priorytetowych pasm 3G/4G, czyli: UMTS2100/LTE1800. Tym oto sposobem operator zarzuca ruchem stacje: BT30122, BT33522 oraz BT34526 i po części BT33217. Z tego samego powodu stacja BT33522 jest widoczna daleko wzdłuż ulicy Sudeckiej, w kierunku Karpacza, ponieważ stacje w łańcuchu po kolei, jedna po drugiej – zostały konfiguracyjnie skrajnie zaniedbane:
1) stacja BT33173 posiada tylko dwa sektory (Play ma trzy i komplet pasm) i brak pasma wspomagającego w LTE, celem uruchomienia agregacji. Pracuje tu: GSM/UMTS2100/LTE1800
2) stacja BT34517 pracuje ledwie na splicie antenowym: GSM/DCS/UMTS900/LTE900
3) stacja BT34562 (ul. Sudecka GOPR) posiada GSM/UMTS900/LTE900 i brakuje w niej czwartego sektora oraz UMTS2100 i LTE1800
4) stacja BT34512 posiada z kolei GSM/UMTS900/UMTS2100/LTE900, ale nie ma tu LTE1800, choć to nie tylko stacja wspomagająca obsługę terminali, przemieszczających się ulicą Sudecką do Karpacza, ale także jedyna stacja na całym osiedlu Czarne
5) dodajmy, że całości dopełnia po części wspomagająca stację BT33173 stacja BT33262, która mimo obietnic modernizacji i rozbudowy do pełnej ilości sektorów – pracuje ledwie w oparciu o antenę dookólną, z konfiguracją: GSM/UMTS900/LTE900 i bez UMTS2100 oraz LTE1800 (stacja pracuje w ścisłym śródmieściu)
W pliku logu warto zwrócić uwagę, że dane obejmują tryb spacerowy, czyli na zewnątrz budynków, w centrum miasta. Jeśli zestawimy identyfikatory stacji i punkty pomiaru w odniesieniu do współrzędnych zobaczymy, że terminal w sąsiedztwie stacji BT34517 jej “nie widział”, z powodu zaniedbań w stacji BT33173 oraz BT34517 i sąsiednich, a podczas wspomnianego spaceru odebrał sygnał aż z odległego Dziwiszowa (BT33453) oraz stacji BT30667 z odległej dzielnicy Cieplice. Były również momenty, gdzie z jakością sygnału było krucho, bo termin ważności wcześniej opłaconych pozwoleń radiowych się zakończył, zaś operator nie wybudował planowanych stacji w miejscach deficytu sygnału. Raz jeszcze wskazujemy, że pomiar dotyczy sytuacji na zewnątrz budynków, więc wewnątrz wiele razy sygnału sieci po prostu nie ma
Pliki:
odcinek, który przemierzyliśmy w celach analitycznych
plik logu
Mówiąc o sytuacji zasięgowej w mieście i o tym, co dzieje się w Plusie nie sposób nie wspomnieć, że oprócz chaosu w wyposażaniu stacji w poszczególne technologie – na rok 2018 były zaplanowane do uruchomienia dwie, naszym zdaniem bardzo potrzebne i niekolizyjne stacje bazowe:
1. przy ul. Wyczółkowskiego 59 (lokalizacja stacji Orange)
2. przy ul. Lwóweckiej, na terenie oczyszczalni ścieków
Żadna z tych stacji do dziś nie powstała

Zainteresowanych dyskusją na temat rozwoju zasięgu sieci Plus, inwestycyjnych planów operatora, czy wskazywaniu braków w sygnale bądź braków jakościowych w dostępie do usług – zapraszamy niezmiennie do uczestnictwa w dyskusji na operatorskim portalu plusforum.pl

źródło: informacja własna

Informacje powiązane:
Plus na trasie Jelenia Góra – Włodzice Wielkie. Pozostałym uwagi dla pamięci
sygnał sieci operatorów w miejscowości Włodzice Wielkie na Dolnym Śląsku
Klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu najbardziej internetowi w Polsce