Kontrola UKE: blokowanie skradzionych telefonów komórkowych

Kontrola UKE: blokowanie skradzionych telefonów komórkowych. W lutym i marcu 2019 r. Delegatura w Warszawie przeprowadziła kontrole, dotyczące realizacji obowiązku blokowania skradzionych telefonów komórkowych. Kontrolą UKE objęci zostali: Orange, T-Mobile, P4, Polkomtel oraz Cyfrowy Polsat. Z danych policji wynika, że tylko w ubiegłym roku skradzionych zostało ponad 14 tys. telefonów komórkowych. Skala ta jednak z roku na rok jest coraz mniejsza. W 2010 r. było to około 30 tys. urządzeń, a w 2005 r. niemal 60 tys. Przy spadającej liczbie kradzieży, na stałym poziomie utrzymuje się liczba zablokowanych urządzeń u operatorów. Od pięciu lat utrzymuje się ona na poziomie około 3 tys. rocznie. Wynika to z tego, że nie wszyscy okradzeni zgłaszają się do operatora z prośbą o zablokowanie urządzenia. Telefon komórkowy traci na atrakcyjności jako przedmiot kradzieży przypuszczalnie w związku z możliwością jego zdalnego zlokalizowania i zablokowania, do czego wykorzystać można funkcjonalności udostępniane przez producentów (np. „Find My Device” dla urządzeń z systemem Android lub „Find My iPhone” dla urządzeń Apple). Wszyscy operatorzy objęci kontrolą wywiązują się z obowiązków przyjmowania zgłoszeń kradzieży telefonów oraz wymiany informacji o skradzionych urządzeniach końcowych z innymi operatorami. Wynika to wprost z przepisów Prawa telekomunikacyjnego, które zobowiązuje do tego operatorów komórkowych.

Liczba kradzieży telefonów komórkowych rejestrowanych przez policję

Więcej porad konsumenckich na temat blokowania telefonów dostępnych jest w poniższych artykułach:
Jak zablokować numer IMEI skradzionego telefonu komórkowego?
Jak odblokować numer IMEI odnalezionego telefonu komórkowego?
Jak zminimalizować ryzyko kupna kradzionego telefonu?

źródło: UKE