UKE: Wstępne założenia do przetargu 3,7 GHz

Wstępne założenia do przetargu 3,7 GHz. W ślad za przeprowadzonymi w 2018 r. konsultacjami ws. częstotliwości przeznaczonych dla 5G, pytaniami rynku dotyczącymi przyszłej dystrybucji pasma na te potrzeby, w UKE rozpoczęto prace nad przygotowaniami do przetargu na częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz.
Opracowane zostały wstępne założenia do przetargu, które przedstawiamy w opublikowanych poniżej załącznikach. Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska, zachęcamy do przesłania swoich opinii na adres dc.konsultacje@uke.gov.pl, w terminie do 14 maja br. Zebrane stanowiska będą pomocne przy tworzeniu dokumentacji, która w przyszłości zostanie poddana konsultacjom społecznym. Wstępne założenia przewidują, że przedmiotem przetargu będą 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, każda obejmująca 50 MHz widma. Należy zaznaczyć, że z uwagi na obowiązujące decyzje rezerwacyjne wykorzystywanie częstotliwości na obszarze całego kraju będzie możliwe z terminem późniejszym niż dzień doręczenia rezerwacji. W ocenie UKE warto jednak rozważyć możliwość przeprowadzenia przetargu, przedmiotem którego będą 4 rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, każda obejmująca 80 MHz widma. W takim przypadku:
1. dwie rezerwacje mogłyby być rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3640-3800 MHz), z tym że z uwagi na obowiązujące decyzje rezerwacyjne wykorzystywanie częstotliwości na obszarze całego kraju byłoby możliwe z terminem późniejszym niż dzień doręczenia rezerwacji;
2. dwie rezerwacje nie byłyby rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3480-3640 MHz) – rezerwacje te nie obejmowałaby gmin:
a) na których, obowiązują rezerwacje z terminem ważności dłuższym niż 4 lata od dnia ogłoszenia przetargu (wykaz rezerwacji dostępny jest tutaj);
b) wymienionych w uwadze POL. 48, załączniku 2 do Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.
Zakres 3400-3480 MHz zostałby przeznaczony na potrzeby użytkowania lokalnego
Pliki:
Dokumentacja przetargowa – założenia – 734 KB plik PDF
Wzór oferty – założenia – 545 KB plik PDF
Warunki wykorzystania – założenia – 773 KB plik PDF

źródło: UKE