Konsolidacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Konsolidacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. W dniu 29 maja 2019 r. Prezes UKE, w ramach postępowania konsolidacyjnego przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz innych regulatorów państw członkowskich projekt decyzji utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) w zakresie obniżenia opłaty abonamentowej za Usługę WLR POTS (z ang. Wholesale Line Rental, Hurtowy dostęp do sieci OPL). Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 19 marca – 19 kwietnia 2019 r. Treść projektu decyzji Prezesa UKE uwzględniającego wyniki postępowania konsultacyjnego oraz dokumenty przekazane do Komisji Europejskiej i BEREC przedstawiamy w załączeniu
ang. Plain old telephone service – podstawowa usługa telefoniczna;
Pliki:
wop wlr projekt do konsolidacji cl – 750 KB plik PDF
summary notification wlr wop cl – 358 KB plik PDF
cover letter wlr wop cl1 – 460 KB plik PDF

źródło: UKE