UKE: Jak podzielić deficytowe zasoby zachowując jakość 5G ? Stanowiska w sprawie dystrybucji częstotliwości 3600-3800 MHz

Stanowiska w sprawie dystrybucji częstotliwości 3600-3800 MHz. 19 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ślad za przeprowadzonymi w 2018 r. konsultacjami ws. częstotliwości przeznaczonych dla 5G, opublikował wstępne założenia dystrybucji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz.
W opublikowanym materiale wskazano na dwie możliwości określenia przedmiotu dystrybucji:
– 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, każda obejmująca 50 MHz widma, lub
– 4 rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, każda obejmująca 80 MHz widma. W takim przypadku zakres 3400-3480 MHz zostałby przeznaczony na potrzeby użytkowania lokalnego.
Podmioty zainteresowane, mogły składać stanowiska do 14 maja 2019 r.
W wyniku konsultacji do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez dziewięć podmiotów:
– Telbeskid sp. z o.o.,
– Gminę Rząśnik,
– Netię S.A.,
– Orange Polska S.A.,
– P4 sp. z o.o.,
– T-Mobile Polska S.A.,
– Huawei Technologies Co. Ltd.,
– osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą “AMELEK.NET”,
– Polkomtel sp. z o.o.
Zebrane w toku konsultacji uwagi zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad założeniami do dystrybucji częstotliwości na potrzeby wdrożenia 5G w Polsce
Pliki:
Stanowiska do wstępnych założeń przetargu 3,7 GHz – 1,3 MB plik PDF
Telebeskid – 2,8 MB plik PDF
Gmina Rząśnik – 33 KB plik PDF
Netia – 2,3 MB plik PDF
Orange – 190 KB plik PDF
P4 – 559 KB plik PDF
T-Mobile – 2,8 MB plik PDF
Huawei – 115 KB plik PDF
Amelek.net – 74 KB plik PDF
Polkomtel – 354 KB plik PDF

źródło: UKE