Play podpisał Przedwstępną Umowę Nabycia spółek z Grupy 3S

Play podpisał Przedwstępną Umowę Nabycia spółek z Grupy 3S. Zarząd Play Communications SA (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. P4 sp. z o.o., firma w 100 % zależna od Spółki (“Play”), zawarła Przedwstępną Umowę Nabycia wszystkich akcji w spółce 3S S.A. z siedzibą w Katowicach („3S”) i nabycia pośredniego wszystkich akcji/udziałów we wszystkich spółkach zależnych 3S (dalej “Transakcja”). Stronami sprzedającymi są Ambrosia CEE Holding S.à r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) oraz trzej założyciele (akcjonariusze mniejszościowi). Całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i jej spółek zależnych („Grupa 3S”) wynosi 96 mln EUR (410 mln PLN), a wartość kapitałów własnych 78 mln EUR (333 mln PLN). Nabycie będzie finansowane z środków własnych oraz w oparciu o dostępne dla Spółki finansowanie zewnętrzne. Podpisanie ostatecznej umowy wymaga, między innymi, zgody organu antymonopolowego. Transakcja wspiera realizację strategii Spółki skoncentrowanej na technologii mobilnej zakładającej rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej o wysokiej przepustowości. Biorąc pod uwagę planowane wdrożenie standardu 5G niezbędna jest ewolucja sieci transmisyjnej do stacji bazowych Play w miastach do technologii opartej o wydajną łączność światłowodową, a sieć światłowodowa 3S w znaczącym stopniu pokrywa się z siecią stacji bazowych Play. Zapewni to kontrolę kosztów w długim terminie, wysoką przepustowość, niską latencję oraz odpowiedni poziom jakości świadczonych usług. Transakcja jest także korzystna biorąc pod uwagę czas wdrożenia i poziom nakładów inwestycyjnych w porównaniu do scenariusza budowy własnej sieci światłowodowej od podstaw. Nabycie Grupy 3S wspiera dalszy rozwój oferty dla klientów biznesowych w zakresie rozwiązań światłowodowych i usług data center, przy wykorzystaniu ogólnokrajowej sieci sprzedaży i silnej marki Play. Jednocześnie pozwoli na optymalizację własnych potrzeb w zakresie usług data center. Transakcja jest ukoronowaniem 10-ciu lat bliskiej współpracy pomiędzy Play, a Grupą 3S i podkreśla dopasowanie obu firm w zakresie kultury przedsiębiorczości i podejścia do zdobywania rynku. Grupa 3S działa w branży telekomunikacyjnej od 2002 roku. Wybudowała własną sieć światłowodową o długości około 3 800 km oraz klaster data center. Zapewnia kompleksowe usługi telekomunikacyjne, kolokacji i usług chmurowych dla klientów biznesowych. W skład Grupy 3S wchodzą: 3S S.A., 3S Data Center S.A., 3S Fibertech sp. o.o. oraz 3S BOX S.A. Spółka 3S buduje i udostępnia infrastrukturę światłowodową oraz świadczy usługi telekomunikacyjne; 3S Data Center świadczy usługi informatyczne w oparciu o własne centra danych w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Bytomiu, natomiast 3S Fibertech jest operatorem sieci światłowodowej obsługującej kilkuset klientów biznesowych. W 2018 r. Grupa 3S wygenerowała 88 mln zł skonsolidowanych przychodów i 32 mln zł EBITDA. Grupa 3S zatrudnia około 250 osób. Szybki i efektywny kosztowo model rozbudowy sieci światłowodowej 3S jest zbieżny z podejściem Play w zakresie rozwoju ogólnokrajowej sieci mobilnej. Przejęcie Grupy 3S będzie wspierać realizację strategii skoncentrowanej na technologii mobilnej Play w następującym zakresie:
– umożliwi natychmiastowe podłączenie istniejących i planowanych stacji bazowych Play do sieci światłowodowej Grupy 3S oraz pozwoli zdobyć kompetencje w zakresie dalszej rozbudowy ogólnokrajowej sieci światłowodowej na potrzeby przyszłego wzrostu transmisji danych w technologii 5G i w odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące jakości usług sieci mobilnych,
– zapewni kontrolę w długim okresie kosztów usług transmisji do stacji bazowych oraz kolokacji Play dzięki własnej sieci światłowodowej i infrastrukturze data center, zabezpieczając Spółkę przed ryzykiem cenowym i ograniczonej dostępności usług w wyniku stopniowej konsolidacji dostawców usług transmisji danych,
– wzmocni niezależność sieci i relacje Play z innymi dostawcami transmisji, otwierając możliwości dla przyszłych partnerstw,
– poszerzy ofertę Play dla klientów biznesowych i w zakresie usług hurtowych,
– zapewni źródło rentownych i szybko rosnących przychodów, które będą wspierać dalszy rozwój Play.
Przejęcie Grupy 3S nie zmienia wytycznych Spółki dotyczących wypłaty dywidendy w 2020 r. w oparciu o wyniki 2019 r.
Podstawa prawna: art. 17 pkt 1 MAR – informacje poufne.
Play_3S_acquisition (PDF)

źródło: Play Communications

Informacja powiązana:
ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – złożenie oferty wiążącej. Zakup spółek Grupy 3S