Szukaj po tagu: Play Communications

Warszawa, 21 Września, 2020. Zarząd PLAY przyjmuje ofertę przejęcia 100% akcji Play Communications SA przez Grupę iliad. Dzisiaj tj. 21 września 2020 roku Grupa iliad („iliad”) złożyła ofertę przejęcia 100% akcji spółki Play Communications SA („PCSA”, „Spółka”), właściciela 100% udziałów w P4 Sp. z o.o. („Play”). W ramach powyższej oferty iliad zawarł wiążące porozumienie z dwoma głównymi udziałowcami PCSA, zapewniające przejęcie pakietu kontrolnego PCSA wynoszącego 40,2% akcji. Złożona oferta zapewni iliad większościowy udział miejsc w Radzie Dyrektorów PCSA. Bazując na niezależnej opinii J.P. Morgan, Rada Dyrektorów PCSA zaakceptowała cenę zaoferowaną przez iliad oraz jednogłośnie zagłosowała… Czytaj dalej →

18/2019 Zakończenie postępowania kontrolnego dot. CIT 2013 w P4 sp. z o.o. Rada Dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”) informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika spółki zależnej – P4 sp. z o.o. (“P4′), Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie (“Organ”) doręczył P4 w dniu 25 lipca 2019 r. decyzję z dnia 23 lipca 2019 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013. Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W wydanej decyzji Organ uznał stosowany przez P4 poziom opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków… Czytaj dalej →

Play podpisał Przedwstępną Umowę Nabycia spółek z Grupy 3S. Zarząd Play Communications SA (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. P4 sp. z o.o., firma w 100 % zależna od Spółki (“Play”), zawarła Przedwstępną Umowę Nabycia wszystkich akcji w spółce 3S S.A. z siedzibą w Katowicach („3S”) i nabycia pośredniego wszystkich akcji/udziałów we wszystkich spółkach zależnych 3S (dalej “Transakcja”). Stronami sprzedającymi są Ambrosia CEE Holding S.à r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) oraz trzej założyciele (akcjonariusze mniejszościowi). Całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i jej spółek zależnych… Czytaj dalej →

10/2019 Ogłoszenie o wypłacie okresowej dywidendy (interim dividend) w dniu 10 maja 2019 roku. Rada Dyrektorów Play Communications S.A. (“Spółka”), posiadającej akcje notowane na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“GPW”), niniejszym informuje swoich akcjonariuszy, iż zgodnie z uchwałami Zarządu Spółki podjętymi w dniu 10 kwietnia 2019 roku, Spółka wypłaci swoim akcjonariuszom okresową dywidendę brutto (gross interim dividend) w wysokości PLN 1.45 za akcję. Dzień ustalenia wypłaty dywidendy zostaje określony na 2 maja 2019 roku. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia… Czytaj dalej →

Wyniki Spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. za Q1 2018 r. – Komunikat prasowy, 14 maja 2018 r. DALSZY WZROST PRZYCHODÓW, ZNACZĄCY WZROST WYNIKU NETTO ORAZ WYŻSZY WSKAŹNIK WOLNYCH PRZEPŁYWÓW GOTÓWKOWYCH NETTO DLA WŁAŚCICIELI KAPITAŁU WŁASNEGO (1). W pierwszym kwartale 2018 r. Spółka odnotowała wysoki wynik netto w wysokości 153 mln zł, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 r. Dzięki dalszemu zapewnianiu wysokiej wartości usług oferowanych klientom oraz realizowaniu swojej strategii, Spółka utrzymała bazę abonentów na poziomie 15,2 mln w ujęciu kwartalnym. Spółka w dalszym ciągu zwiększała swoje przychody operacyjne w okresie trzech… Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wypłacie okresowej dywidendy (interim dividend) w dniu 10 maja 2018. Zarząd Play Communications S.A. (“Spółka”), posiadającej akcje notowane na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), niniejszym informuje swoich akcjonariuszy, iż zgodnie z uchwałami Zarządu Spółki podjętymi w dniu 11 kwietnia 2018 roku, Spółka wypłaci swoim akcjonariuszom okresową dywidendę brutto (gross interim dividend) w wysokości PLN 2,57 za akcję. Dzień ustalenia wypłaty dywidendy zostaje określony na 2 maja 2018 roku. Uprawnionymi do wypłaty dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia wypłaty dywidendy. Dywidenda… Czytaj dalej →

Scroll To Top