Szukaj po tagu: komunikat

Orange informuje klientów ofert prepaid komunikatem o treści jak niżej: „Serdecznie dziękujemy, że korzystają Państwo z oferty Orange na kartę i cieszymy się z okazanego nam zaufania. W związku z tym przekazujemy ważną informację. Zgodnie z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od 15 lutego 2021 r. w ofercie Orange na kartę wprowadzamy nową możliwość – zwrot środków pozostałych z doładowań. Zwrot środków nastąpi w przypadku: – przeniesienia numeru do innego operatora lub – upływu okresu ważności połączeń przychodzących. W załączniku przesyłamy Państwu szczegółową procedurę zwrotu środków wraz ze zmianami po jej wdrożeniu w regulaminach i cennikach. Prosimy o… Czytaj dalej →

Pomiary pola elektromagnetycznego – KOMUNIKAT. Laboratorium Pomiarowe DUARTE informuję, iż w dniach 08-09.04.2020 r., na terenie Bielawy zaplanowane zostały pomiary pola elektromagnetycznego. Pomiary pola elektromagnetycznego zostały zlecone przez właściciela instalacji: Orange Polska S.A. i związane są z przeprowadzoną modernizacja instalacji. * Prośba do okolicznych mieszkańców/ użytkowników o udostępnienie lokalu (dostępu do okna, balkonu, bądź tarasu) w celu przeprowadzenia pomiarów. Zgoda na dostęp ma charakter dobrowolny. W sytuacji braku zgody mieszkańców na udostępnienie lokali pomiary odbędą się w na terenie ogólnodostępnym. źródło: UM Bielawa (dziękujemy naszemu Czytelnikowi za nadesłanie sygnału)

18/2019 Zakończenie postępowania kontrolnego dot. CIT 2013 w P4 sp. z o.o. Rada Dyrektorów Play Communications S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z informacją przekazaną przez pełnomocnika spółki zależnej – P4 sp. z o.o. („P4′), Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie („Organ”) doręczył P4 w dniu 25 lipca 2019 r. decyzję z dnia 23 lipca 2019 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013. Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W wydanej decyzji Organ uznał stosowany przez P4 poziom opłat licencyjnych za korzystanie ze znaków… Czytaj dalej →

Play podpisał Przedwstępną Umowę Nabycia spółek z Grupy 3S. Zarząd Play Communications SA („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. P4 sp. z o.o., firma w 100 % zależna od Spółki („Play”), zawarła Przedwstępną Umowę Nabycia wszystkich akcji w spółce 3S S.A. z siedzibą w Katowicach („3S”) i nabycia pośredniego wszystkich akcji/udziałów we wszystkich spółkach zależnych 3S (dalej „Transakcja”). Stronami sprzedającymi są Ambrosia CEE Holding S.à r.l. (część Polish Enterprise Fund VII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors) oraz trzej założyciele (akcjonariusze mniejszościowi). Całkowita wartość przedsiębiorstwa 3S i jej spółek zależnych… Czytaj dalej →

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do poprzednich komunikatów uprzejmie informujemy, że pełna funkcjonalność niemal wszystkich usług telekomunikacyjnych w naszej sieci została przywrócona w ciągu zaledwie kilku godzin od wybuchu pożaru, który wydarzył się w czwartek rano. Obecnie występują jedynie jednostkowe ograniczania w działaniu niektórych usług. Serdecznie przepraszamy za wszelkie wynikające z tego powodu niedogodności i jednocześnie dziękujemy za zrozumienie i wyrazy wsparcia, jakie otrzymaliśmy w ciągu ostatnich dni ze strony naszych klientów oraz partnerów biznesowych. Pragniemy poinformować, że obsługa klienta została przywrócona. Choć w niektórych przypadkach proces trwa dłużej niż zwykle, to jednak zgłoszenia przekazywane za… Czytaj dalej →

Scroll To Top