Ericsson: wyniki finansowe za II kwartał 2019 roku

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2019 roku
Podsumowanie drugiego kwartału:
– Sprzedaż wyniosła 54.8 (49.8) mld SEK. Sprzedaż skorygowana o porównywalne jednostki i walutę wzrosła 7% dzięki wzrostowi w segmencie Networks w Ameryce Północnej i Azji Północno-Wschodniej. Sprzedaż zaraportowana wzrosła o 10%.
– Marża brutto wyniosła 36.6% (34.8%). Marża brutto z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniosła 36.7% (36.7%).
– Marża brutto w segmencie Networks z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wzrosła do 41.4% (40.2%) r/r. Sekwencyjnie marża brutto w segmencie Networks spadła do 43.2%, głównie ze względu na koszty komunikowanego wcześniej porozumienia umowy licencyjnej, negatywnego wpływu strategicznych kontaktów i niższych przychodów umowy licencyjnej IPR.
– Przychód operacyjny wyniósł 3.7 (0.2) mld SEK a marża opercyjna wyniosła 6.8% (0.3%). Przychód operacyjny z wykluczeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł 3.9 (2.0) mld SEK a marża operacyjna z wykluczeniem kosztów restrukturyzacji wyniosła 7.0% (4.1%).
– Zysk netto zwiększył się do 1.8 (-1.8) mld SEK.
– Wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem M&A wyniosły 2.2 (-0.2) mld SEK. Środki pieniężne netto wyniosły SEK 33.8 (33.1) mld SEK.

mld SEK

Q2
2019

Q2
2018

r/r
zmiana

Q1
2019

r/r
change

6 miesięcy
2019

6 miesięcy
2018

Sprzedaż netto 54.8 49.8 10% 48.9 12% 103.7 93.2
Wzrost sprzedaży skorygowanej dla porównywanych jednostek i walut 7%
Marża brutto 36.6% 34.8% 38.4% 37.5% 34.5%
Przychód operacyjny (strata) 3.7 0.2 4.9 -24% 8.6 -0.1
Marża operacyjna 6.8% 0.3% 10.0% 8.3% -0.2%
Zysk netto (strata) 1.8 -1.8 2.4 -23% 4.3 -2.5
EPS diluted SEK 0.51 -0.58 0.70 -27% 1.21 -0.83
EPS (non-IFRS) SEK[1] 0.59 -0.09 0.80 -26% 1.39 0.02
Wolne przepływy pieniężne z wyłączeniem M&A 2.2 -0.2 4.1 -45% 6.3 0.6
Środki pieniężne netto 33.8 33.1 2% 36.1 -7% 33.8 33.1
Marża brutto z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji 36.7% 36.7% 38.5% 37.5% 36.3%
Przychód operacyjny (strata) z wykluczeniem kosztów restrukturyzacji 3.9 2.0 89% 5.1 -24% 9.0 2.9
Marża operacyjna z wykluczeniem kosztów restrukturyzacji 7.0% 4.1% 10.4% 8.6% 3.1%

Pliki:
pełny raport

źródło: Ericsson