Konsultacje projektu planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470 – 790 MHz.

Konsultacje projektu planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Prezes UKE realizując zapisy Krajowego Planu Działań opublikowanego 31 lipca 2019 r. przedstawia do konsultacji publicznych projekt planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz obejmujący plan migracji nadawców naziemnej telewizji cyfrowej (dalej “NTC”) do zakresu 470-694 MHz oraz plan docelowy dla multipleksów MUX 1-6 po zwolnieniu pasma 700 MHz w Polsce. Projekt stanowi załącznik do komunikatu. Przedstawiony Projekt uwzględnia warunki techniczne wykorzystania częstotliwości uzgodnione ze wszystkimi państwami UE jak i państwami niebędącymi członkami UE (Republika Białorusi, Ukraina) oraz uzgodnione wstępnie warunki techniczne z Federacją Rosyjską. W celu realizacji zapisów Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/899 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wykorzystywania zakresu częstotliwości 470-790 MHz w Unii w Projekcie uwzględniono przeprowadzenie etapowej migracji kanałów na terenach południowo – zachodniej, zachodniej i północnej Polski w czasie umożliwiającym uruchomienie niezakłóconych usług szerokopasmowych w państwach sąsiednich. Zgodnie z Projektem całkowite zwolnienie pasma 700 MHz przez NTC przewidziane jest na 30 czerwca 2022 r.

Rys. 1. Przyporządkowanie poszczególnych kanałów w multipleksach NTC do obszarów w planie docelowym obowiązujące od dnia 30 czerwca 2022 r.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska odnośnie ww. Projektu proszone są o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8.15-16.15. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres: dc.konsultacje@uke.gov.pl z dopiskiem “Plan docelowy”.
Pliki:
Informacja o przystąpieniu do opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz – 405 KB plik PDF
– Projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz – 144 KB plik DOCX

źródło: UKE