Posts Tagged: zagospodarowanie częstotliwości

Konsultacje projektu planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Prezes UKE realizując zapisy Krajowego Planu Działań opublikowanego 31 lipca 2019 r. przedstawia do konsultacji publicznych projekt planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz obejmujący plan migracji nadawców naziemnej telewizji cyfrowej (dalej „NTC”) do zakresu 470-694 MHz oraz plan docelowy dla multipleksów MUX 1-6 po zwolnieniu pasma 700 MHz w Polsce. Projekt stanowi załącznik do komunikatu. Przedstawiony Projekt uwzględnia warunki techniczne wykorzystania częstotliwości uzgodnione ze wszystkimi państwami UE jak i państwami niebędącymi członkami UE (Republika Białorusi, Ukraina) oraz uzgodnione wstępnie warunki techniczne z Federacją Rosyjską. W… Read Article →

Prezes UKE w dniu 29 lipca 2019 r. ogłosił konsultacje dotyczące opracowania zmiany planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 470-790 MHz. Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt zarządzenia Prezesa UKE zmieniającego zarządzenie w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz (dalej „Projekt)”. Projekt stanowi załącznik do komunikatu. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska odnośnie do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8.15-16.15. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej… Read Article →

Scroll To Top