Wyniki Netia S.A. za II kw. 2019 r.

Wyniki Netia S.A. za II kw. 2019 r. Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za II kw. 2019 roku. W tym okresie Spółka osiągnęła przychody w wysokości 326 mln zł i wypracowała 90 mln zł Zysku EBITDA, liczonego wg. MSF 17, co oznacza wzrost marży EBITDA do 27,7 proc. Inwestycje w łącza w technologiach światłowodowych pozwoliły na zwiększenie liczby sprzedanych usług TV w pakietach z dostępem do internetu i utrzymanie pozytywnego trendu w zakresie ARPU. W drugim kwartale 2019 roku przychody Netii osiągnęły wartość 326 mln zł, czyli utrzymały się na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału (327 mln zł). W porównaniu do II kw. ubiegłego roku spadek wyniósł 5 proc. Zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSR 17, wyniósł 90 mln zł (+9 % k-d-k, -3 % r-d-r). Natomiast Zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSSF 16, wyniósł w II kw. br. 114 mln zł, co oznacza wzrost o 7 proc. w stosunku do I kw. br. Marża zysku EBITDA (MSR 17) za II kw. br. wyniosła 27,7 proc. Wypracowany przez Spółkę zysk EBIT osiągnął w tym okresie ponad 19 mln zł (wzrost o ok. 50% k-d-k). Przychody przypisane do rynku B2B w okresie kwiecień-czerwiec 2019 r. wyniosły 175 mln zł, co oznacza wzrost o niespełna 1 proc. k-d-k i spadek o 3 proc. r-d-r.
W głównych kategoriach produktowych obszaru komercyjnego B2B Grupy Netia, odnotowano stabilne trendy z zakresie tradycyjnych usług telekomunikacyjnych, pomimo widocznej presji konkurencji. W zakresie usług transmisji danych i ruchu hurtowego w II kw. br. Spółka powróciła do pozytywnych trendów. Jednocześnie utrzymuje się wysoka wartości projektów sprzedażowych, dotyczących zaawansowanych produktów ICT pod marką NetiaNext. Przychody wygenerowane w obszarze komercyjnym B2C w II kw. 2019 r. osiągnęły kwotę 145 mln zł (-3% k-d-k oraz -7% r-d-r). Łącznie liczba świadczonych usług (RGU) w tym obszarze wyniosła na koniec czerwca br. 1,384 mln (-2% k-d-k i -5% r-d-r). Spośród 552 tys. usług szerokopasmowych (-7 tys. k-d-k) 378 tys. usług (tyle samo co w I kw. br.) świadczonych było na sieciach własnych Grupy Netia. W efekcie już prawie 69 proc. (+1 pp k-d-k oraz +5 pp r-d-r) usług szerokopasmowych świadczona jest na sieciach własnych. Realizacja przez Grupę Netia programu pod nazwą Sieć XXI w. i nakładów modernizacyjnych związanych z podniesieniem przepustowości internetu do 1 Gb/s, skutkuje konsekwentnym wzrostem rok do roku ogólnej penetracji usługami dostępu do internetu na własnej sieci do poziomu 14,84 proc. na koniec czerwca br. Z kolei liczba stacjonarnych usług głosowych na koniec I kw. 2019 r. wyniosła 466 tys. (-18 tys. k-d-k), w tym 153 tys. na sieciach własnych. Za ponad 70 proc. spadku liczby usług głosowych odpowiadały te świadczone na sieci obcej. Dzięki systematycznemu wzrostowi liczby łączy zmodernizowanych do standardu światłowodowego (oferty do 1 Gb/s), Spółka może m.in. efektywnie sprzedawać pakiety z usługami TV, dzięki czemu utrzymuje trend wzrostowy (+13% r-d-r) w kategorii RGU – TV. Na koniec czerwca br. liczba świadczonych usług TV (przypisanych do obszaru B2C) wyniosła 221 tys. (+4 tys. k-d-k). Liczba usług mobilnych na koniec marca br. wyniosła 145 tys. (-3 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału).
Wskaźnik ARPU w II kw. br. wyniósł 56 zł (stabilny, z lekką tendencją wzrostową).
Za sprawą zwiększonych nakładów inwestycyjnych (100 mln zł w II kw. br. vs. 65 mln zł w I kw. br.) – związanych z realizacją nowych kontraktów dla rynku B2B oraz projektem modernizacji sieci dostępowej B2C – poziom Skorygowanego OpFCF za II kw. 2019 roku wyniósł -10 mln zł. Zadłużenie netto Grupy Netia na koniec czerwca br. wyniosło 220 mln zł (+4% k-d-k oraz -7% r-d-r), co stanowi dźwignię finansową na poziomie 0,61x Zysku EBITDA za 2018 rok w kwocie 362 mln zł.

źródło: Netia