Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A.

Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. Sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej Orange Polska S.A. za 2018 rok i wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2020. Po zakończonym 19 sierpnia 2019 r. badaniu, o którym mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm., (Pt)), Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (OPL) w myśl art. 53 ust. 7 Pt przedłożyła Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
1. sprawozdanie z prowadzonej przez OPL rachunkowości regulacyjnej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.,
2. wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2020 OPL oraz
3. sprawozdanie biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. oraz Ernst & Young sp. z o.o. Business Advisory sp. k. z siedzibą w Warszawie (audytor) z badania.
Zgodnie z opinią audytora sporządzone przez OPL sprawozdanie z rachunkowości regulacyjnej za rok 2018 oraz wyniki kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2020, we wszystkich istotnych aspektach są zgodne:
1. z przepisami Pt i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 15 grudnia 2005 r., w sprawie prowadzenia przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług (Dz. U. z 2005 r., nr 2140, poz. 255. z późn. zm.) oraz
2. z zatwierdzonymi w drodze decyzji Prezesa UKE nr DHRT.WORK.609.1.2018.42 oraz nr DHRT.WORK.609.1.2018.57 – instrukcją z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej za 2018 rok oraz opisem kalkulacji kosztów świadczenia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usługi dostępu szerokopasmowego (Rynek 5) na rok 2020.
Pliki:
Sprawozdanie z badania – 292 KB plik PDF
Sprawozdanie z badania – załącznik nr 1 – 412 KB plik PDF
Sprawozdanie – wersja jawna – 2,0 MB plik PDF

źródło: UKE