Deklaracja rządów Polski i USA w sprawie monitorowania bezpieczeństwa sieci 5G

Wspólna Deklaracja Polski i USA na temat 5G Biorąc pod uwagę, że bezpieczna technologia mobilna piątej generacji (5G) będzie miała fundamentalne znaczenie zarówno dla dobrobytu jak i bezpieczeństwa narodowego w niedalekiej przyszłości, Polska i Stany Zjednoczone deklarują pragnienie wzmocnienia współpracy w zakresie 5G. 5G zaoferuje ogromny wachlarz nowych zastosowań, w tym kluczowych usług publicznych, które przyniosą korzyść naszym obywatelom i gospodarkom. Zwiększona ilość danych w sieciach 5G jeszcze bardziej sprzęgnie gospodarki wszystkich krajów, w tym Polski i Stanów Zjednoczonych oraz ułatwi transgraniczne usługi i handel. Ochrona tych sieci łączności następnej generacji przed zakłóceniami czy manipulacją oraz zapewnienie prywatności i indywidualnych swobód obywatelom Polski, Stanów Zjednoczonych i innych krajów ma zasadnicze znaczenie.W związku z powyższym Polska i Stany Zjednoczone opowiadają się za Propozycjami Praskimi (w załączeniu), za oświadczeniem przewodniczącego Praskiej Konferencji nt. Bezpieczeństwa 5G, które są ważnym krokiem w kierunku wypracowania wspólnego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G oraz zapewnienia bezpiecznego i dynamicznego rozwoju ekosystemu 5G. Propozycje Praskie podkreślają potrzebę tworzenia sieci 5G na bazie wolnej i uczciwej konkurencji, przejrzystości i rządów prawa.Polska i Stany Zjednoczone zaznaczają, że w ramach tego zdecydowanego i wszechstronnego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G niezbędna jest uważna i kompletna ocena komponentów i producentów oprogramowania. Wierzymy, że wszystkie kraje muszą dopilnować tego, żeby w naszych sieciach uczestniczyli jedynie zaufani i niezawodni dostawcy,co uchroni je przed nieuprawnionym dostępem lub zakłócaniem. Wnikliwa ocena dostawców powinna obejmować następujące elementy:
1) Czy dostawca jest kontrolowany przez obcy rząd bez możliwości odwołania się do niezawisłego sądu;
2) Czy dostawca ma przejrzystą strukturę własności;
oraz
3) Czy dostawca, w swojej historii, wykazywał się etycznym postępowaniem korporacyjnym
oraz,
czy podlega on porządkowi prawnemu, w który zapewnia przejrzystość działalności firm.
Podpisano w Warszawie, w Polsce, w dniu 2 września 2019 roku.
Ze strony Rzeczypospolitej Polskiej: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów, ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki Mike Pence – Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki

źródło: premier.gov.pl

( na kanwie konfliktu na linii USA-Chiny, mimo wszystko chyba bardziej politycznego, aniżeli wynikającego z realnego zagrożenia wydaje się, że deklaracja w kształcie jak wyżej wykluczy udział Huawei w budowie sieci 5G. Biorąc pod uwagę wolność biznesową liczymy jednak na to, że polski rząd nie wskaże operatorom telekomunikacyjnym „jedynie słusznej opcji” co do wyboru innego/innych podmiotu, realizującego sieć 5G, ponieważ byłoby to sprzeczne również z zasadami demokracji dop. red. )