LG: Anywhere is home – dom jest wszędzie

Anywhere is home – Prezes LG podzielił się swoją wizją przyszłości na konferencji inaugurującej targi IFA 2019. Podczas dyskusji panelowej inaugurującej targi IFA 2019 w Berlinie, dr I. P. Park, prezes oraz dyrektor ds. technologii firmy LG Electronics, podzielił się wizją przyszłości sztucznej inteligencji, z hasłem przewodnim Anywhere is Home (dom jest wszędzie). Dr. Park oraz zaproszeni goście, odnieśli się do trzech kluczowych aspektów realizowanej przez LG strategii sztucznej inteligencji, którymi są „dostosowywania się do potrzeb, łączność i otwartość” (Evolve, Connect and Open). Dyskutowano o wpływie innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz łączności na zmianę postrzegania przestrzeni domowej, która obejmie wszystkie dziedziny życia – również te poza fizycznymi granicami naszego mieszkania.
Future Talk na IFA 2019

Głównym tematem dyskusji była rola marki inteligentnych urządzeń LG ThinQ, scalającej obecnie produkty i usługi oparte na sztucznej inteligencji, a także urządzenia z łączem Wi-Fi i funkcjami IoT, dzięki czemu urzeczywistnia się ujednolicona wizja ekosystemu bazującego na sztucznej inteligencji. Aby zilustrować ewolucję marki LG ThinQ, dr Park zaprezentował koncepcję inteligentnego uczenia się, umożliwiającej automatycznym odkurzaczom unikanie utknięcia w narożnikach oraz omijanie przeszkód. Takie innowacyjne funkcje będą realizowane przez opracowany przez LG procesor z algorytmem sztucznej inteligencji LG Neural Engine przeznaczony do zastosowań w różnych urządzeniach, który został wprowadzony w tym roku. Jednocześnie, firma LG prowadzi badania nad zróżnicowaniem sposobów interakcji użytkownik-urządzenie, wykraczających poza rozpoznawanie mowy, tak aby poszerzyć możliwości korzystania z cyfrowych technologii w życiu codziennym. W ramach tych działań są prowadzone prace nad innowacjami, takimi jak inteligentny moduł Vision Pack, analizujący obraz z kamery i wykorzystujący łączność z chmurą. Dr Park zademonstrował szafę parową LG Styler z modułem Vision Pack, który wizualnie rozpoznaje ubrania i rekomenduje odpowiednie funkcje oraz ustawienia. Ponadto, dr Park pokazał urządzenie LG ThinQ Fit, powstałe w wyniku ewolucji inteligentnego lustra Smart Mirror, które wykorzystując kamery 3D wykonuje precyzyjne pomiary ciała użytkownika, aby utworzyć realistyczny awatar do wirtualnego przymierzania ubrań. Dr Park podkreślił też znaczenie otwartości w odniesieniu do partnerstwa i współpracy, ponieważ, inwestycje firmy LG ukierunkowane na otwartość platform sztucznej inteligencji oraz łączności mają kluczowe znacznie dla zwiększenia kompatybilności oraz różnorodności innowacji. Zgodnie z tą filozofią, aby przyspieszyć rozwój technologii sztucznej inteligencji, firma LG udostępniła niedawno platformę LG ThinQ (http://deepthinq.developer.lge.com) zewnętrznym partnerom i programistom. Do panelu dr Park zaprosił wybitnych przedstawicieli wszystkich gałęzi sektora technologicznego, którzy są głęboko zaangażowani w badania nad sztuczną inteligencją oraz jej zastosowaniami podwyższającymi jakość życia. W dyskusji zabrali głos między innymi: Dino Flore, wiceprezes ds. technologii w firmie Qualcomm odpowiedzialny za strategię 5G w regionie EMEA; Maurice Conti słynny futurysta i dyrektor ds. innowacji w firmie Alpha należącej do operatora Telefonica; a także Ralph Wiegmann, dyrektor generalny iF International Forum Design.
Czytaj dalej …

źródło: LGE