T‑Mobile Polska największym dostawcą usług kolokacyjnych na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

T‑Mobile Polska największym dostawcą usług kolokacyjnych na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. T‑Mobile Polska dostarczył 6 obiektów kolokacyjnych na potrzeby budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej łączącej placówki edukacyjne na terenie całego kraju. Instytut badawczy NASK, który jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu, zlecił T‑Mobile dostarczenie 6 z 15 obiektów na terenie kraju, wymaganych do realizacji projektu, a więc najwięcej ze wszystkich dostawców usług kolokacji. Wybór dostawcy odbył się na drodze przetargów z zachowaniem zasad konkurencyjności, a umowa opiewała łącznie na kwotę niemal 19 mln złotych. W ramach kontraktu T‑Mobile zobowiązał się do dostarczenia powierzchni w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Szczecinie i Łodzi oraz świadczenie usług kolokacji przez 10 lat. Adaptacja naszych obiektów do potrzeb projektu wymagała poważnej rozbudowy części z nich, a także znacznych inwestycji w instalacje chłodzenia i zasilania – powiedział Dariusz Piekarz, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Usług Hurtowych T‑Mobile Polska. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że udało nam się nie tylko spełnić bardzo wysokie wymagania klienta, ale zrobić to w zaledwie kilka tygodni. Co ważne, zgodnie z deklaracją T‑Mobile przejścia od roku 2020 w całości na zieloną energię, od stycznia przyszłego roku wszystkie instalacje funkcjonujące, także w ramach projektu realizowanego dla NASK, będą zasilane energią elektryczną pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych.